tanoda.focenosz.hu
Akadálymentesített változat

Híreink


Sikeresen Zárult TÁMOP 3.3.9 A-12/2-2012-0017 számú projekt

A Tanoda, a gyerekek és a szüleik által saját elhatározásból választott tanulást segítő és menedzselő családias, a résztvevők személyes oktatási igényeihez messzemenőkig alkalmazkodó forma, ahol elérhetők azok a kulturális javak, melyek az eredményes iskolai teljesítésnek elengedhetetlen hátterét nyújtják. Kiemelt feladatunk volt a heti 16 órában megtartott egyéni és kiscsoportos fejlesztés humán, reál, informatika, illetve szövegértés és logika műveltségi területeken. Ezen kívül működtettünk tehetség– és képesség-kibontakoztató, illetve a művészeti tevékenységeket (pl.: kézműves foglalkozás, drámapedagógia, tánc és zene), melyek heti 4 órában valósultak meg. Eredményeként sokat fejlődött a gyerekek önkifejezése, elősegítette az egészséges énképük kialakítását, roma identitásuk kiteljesedését.

Projektünk fontos elemét képezte az úgynevezett kiegészítő programok (pl.: kirándulások, színház és mozi látogatás, pályaorientáció, tehetséggondozás, újságszerkesztés, helyi rendezvényeken való részvétel, családi napok, sportversenyek, nyílt napok stb.). Ezek célja a személyiségfejlesztés (empátia, szocializáció, társadalmi szerep) és identitás–erősítés, melynek eredményeként egészséges, pozitív énkép, kompromisszumkészség, társadalmilag elfogadott magatartás alakult ki. A kiegészítő programok megteremtették azt a kulturális hátteret, mely magabiztosságot ad a XXI. század mindennapi feladatainak megvalósításához. Sőt a tanodások szüleinek is biztosítottunk képzési lehetőséget.

2013 májusában összesen 30 fővel indult a tanoda, s ezt a létszámot a projekt végéig tartottuk. Lemorzsolódott tanulónk nem volt, egy fő tartalék tanodás tanúvédelmi program miatt 2014 őszétől elhagyta Szolnokot. A 26 hónapos projektciklus alatt tavaly évvégén 4 fő került, idén 4 főt vettek fel minőségi szakképzésbe, valamint tavaly 2 fő, s idén 1 fő érettségit adó szakközépiskolába tanul tovább. A projekt kezdetén már középiskolás diákjaink folytatják tanulmányaikat, 1 fő már idén érettségizik. Nyitott tanodai programokat – összesen 10 alkalommal – rendeztünk, melyen összesen 391 fő vett részt. A tanodai program eredményeként értékeljük, hogy aktív együttműködő partnereink száma 22 db intézményre, szervezetre emelkedett. Ezzel is szélesítve a tanoda elfogadottságát, létjogosultságát.

A projekt alatt 35 db tanodán kívüli programot kínáltunk a gyerekeknek. Ezek közül a legnagyobb élményt a hat darab kirándulás adta, de többször voltunk színházba, moziba, más tanodák látogatásán, szolnoki rendezvényeken, programokon. 2013. és 2014. évben is sikerült három illetve kéthetes tábort megvalósítani – tanodai helyszínnel -, melyek sok – sok felejthetetlen élményt nyújtottak a gyerekek és a pedagógusok számára is.

 


Vissza a hírlistához